Οι υπηρεσίες μας προγραμματίζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την ποιότητα και την προτίμηση του εκάστοτε πελάτη

   Η εταιρεία συστάθηκε τον Μάιο του 2017 από πιστοποιημένους διπλωματούχους μηχανικούς (Μέλη του ΤΕΕ) και προσφέρει υπηρεσίες μηχανικών  στον χώρο των τηλεπικοινωνιών σε εργολαβικές εταιρείες με πελάτες τους παρόχους τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας.

   Παράλληλα αναλαμβάνει έργα σε ιδιώτες και εταιρείες σε εγκατάσταση καταγραφικών-καμερών, access controls και συναγερμών και την παραμετροποίηση τους.

   Επίσης υλοποιεί ηλεκτρολογικά έργα και εγκαταστάσεις σε καταστήματα και οικίες (ηλεκτρ. σχέδια, smart home προϊόντα ανά περίπτωση).